Raskid ugovora i povrat knjiga

Potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora, bez navođenja razloga.

Rok za raskid ugovora je 15 dana od datuma primitka knjiga.

Raskid ugovora se vrši obavještavanjem prodavatelja na e-mail ante@antekr.com pri čemu kupac mora navesti barem: ime, prezime i adresu (poželjno e-mail i broj mobitela) te broj računa po kojem raskida ugovor.

Knjige je moguće vratiti isključivo zajedno s originalnim računom i to preporučenom pošiljkom, na adresu prodavatelja (Vino-Hvar d.o.o.; Svirče 157, HR-21462 Vrbanj) a o trošku kupca.

Povrat knjiga je moguć u roku od 15 dana od dana raskida ugovora.

Povrat novca kupcu izvršiti će se na račun s kojeg je roba bila plaćena, a u roku od 8 dana nakon primitka vraćene knjige i originalnog računa.

Prodavatelj zadržava pravo da umanji iznos za povrat ukoliko je knjiga oštećena.

Ukoliko se radi o zamjeni, ponovno slanje pošiljke knjiga snosi prodavatelj.

Za sve moguće sporove, nadležan je Trgovački sud u Splitu.