Raskid ugovora i povrat knjiga

Potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora, bez navođenja razloga.

Rok za raskid ugovora je 15 dana od datuma primitka knjiga.

Raskid ugovora se vrši obavještavanjem prodavatelja na e-mail ante@antekr.com pri čemu kupac mora navesti barem: ime, prezime i adresu (poželjno e-mail i broj mobitela) te broj računa po kojem raskida ugovor.

Knjige je moguće vratiti isključivo zajedno s originalnim računom i to preporučenom pošiljkom, na adresu prodavatelja (Vino-Hvar d.o.o.; Svirče 157, HR-21462 Vrbanj) a o trošku kupca.

Povrat knjiga je moguć u roku od 15 dana od dana raskida ugovora.

Povrat novca kupcu izvršiti će se na račun s kojeg je roba bila plaćena, a u roku od 8 dana nakon primitka vraćene knjige i originalnog računa.

Prodavatelj zadržava pravo da umanji iznos za povrat ukoliko je knjiga oštećena.

Ukoliko se radi o zamjeni, ponovno slanje pošiljke knjiga snosi prodavatelj.

Za sve moguće sporove, nadležan je Trgovački sud u Splitu.

Uvjeti korištenja sajta

Kolačići i uvjeti korištenja

Korištenje „kolačića“ (cookies):

Ovaj internet sajt (antekr.com) može radi poboljšanja usluga koristiti takozvane kolačiće.
Prema zakonu, neophodno je da vam se prikaže (dosadna) obavijest koja upozorava na korištenje kolačića. Ukoliko želite, možete odbiti njihovu primjenu. Ali,  antekr.com funkcionira bolje ako je korištenje kolačića omogućeno.

Korištenje sadržaja

Ako nije drugačije naznačeno u samom sadržaju, imate pravo prenositi tekstualni sadržaj s ovog sajta, pod uvjetom da navedete antekr.com kao izvor podataka. Poželjno je, ali nije neophodno postaviti i link prema ovom sajtu. Osim ukoliko nije posebno naznačeno, slike s ovog sajta nije dopušteno preuzimati jer su na sajt antekr.com postavljene koristeći licence trećih strana, a koje isključuju mogućnost prodaje ili daljnih ustupanja.

Izjava o ograničenju odgovornosti

Sve informacije i linkovi na ovom sajtu (domena antekr.com) su izloženi u dobroj namjeri te vlasnik ne preuzima odgovornost za istinitost informacija ili za bilo kakve greške.

Moj je cilj da prezentirane informacije budu točne i ažurirane pa je zato sadržaj na ovom sajtu podložan promjenama.

Prigovori korisnika

Svoje prigovore korisnici mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

Ante Krstulović

Kranjčevićeva 7

HR-21000 Split

ili (bolje) na:

e-mail: ante@antekr.com

Odgovor na prigovor dati ću pismeno najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.
Molimo da osim prigovaranja navedete i vaše ime i prezime te adresu (e-mail ili fizičku) za dostavu odgovora.

Detalji o prodaji, dostavi i povratu knjiga

Prodavatelj

Vino-Hvar d.o.o.

Sjedište: Svirče 157, HR-21462 Vrbanj

OIB: 69617912904

Uplate se vrše isključivo na žiro račun (IBAN): HR

(kod Privredne banke Zagreb d.d.: / SWIFT: PBZGHR2X)


Definiranje narudžbe

Samom narudžbom kupac potvrđuje da je punoljetna i poslovno sposobna osoba.

Kod maloprodajnih narudžbi, molimo da podatke dostavite na e-mail: ante@antekr.com

OBAVEZNI PODACI:

1 – Knjiga: naslov (Antarktičko Carstvo i/ili Saga o osnivanju)

2 – Količina

3 – Adresa za dostavu

4 – Način plaćanja (uplatnica ili pouzeće)

DODATNO:

5 – Adresa za dostavu računa (ukoliko je drugačija od adrese za dostavu)

6 – Ukoliko želite potpis i posvetu autora, molimo vas da navedete željeni tekst. Zadržavam pravo odbijanja ispisivanja posveta koje smatram neprikladnima.


Načini plaćanja

A) Općom uplatnicom (preko vašeg internet bankarstva, u pošti…)

Nakon što zaprimim narudžbu, proslijedit ću je izdavaču te Vas povratnim e-mailom obavijestiti o podacima  za uplatu.

Ponude dostavljene potencijalom kupcu važeće su (cijena i količina) 14 dana, a unutar kojih je potrebno izvršiti uplatu. Ukoliko uplata nije izvršena u navedenom roku, molim da e-mailom pošaljete upit kako biste provjerili je li još uvijek važeća.

B) Pouzećem – pošiljka se na vašu adresu dostavlja putem Hrvatske pošte d.d. te je plaćate pri preuzimanju. Knjiga će biti poslana u što kraćem roku, a ne dužem od sedam dana od kada dobijete potvrdu da ste izvršili narudžbu.

Cijene su izražene hrvatskim kunama. PDV i poštarina (za područje Hrvatske) su uključeni u cijenu


Dostava knjiga i računa

Kupcu će račun biti isporučen zajedno s narudžbom.

Rok isporuke unutar Hrvatske je do 10 radnih dana od datuma zaprimljene uplate narudžbe, odnosno od datuma potvrde za narudžbu plaćanja pouzećem. Prodavatelj će narudžbe nastojati isporučiti u kraćem roku od navedenoga.

Kupac je obavezan kod preuzimanja knjige provjeriti moguća oštećenja. Ukoliko postoje, kupac je oštećenja obavezan odmah prijaviti dostavljaču te nije dužan zaprimiti pošiljku. Ukoliko preuzima knjigu, kupac je dužan potpisati otpremnicu ili dostavnicu te je kurirska služba uzima kao potvrdu o preuzimanju.

Dostave knjiga u Hrvatskoj se ne naplaćuje, a vrši je Hrvatska pošta d.d..

Za slanja knjige izvan Hrvatske,  molimo da pošaljete upit s navedenom adresom za slanje. Za inozemstvo, moguće je da ćete morati platiti dodatne takse (carinu, pdv ili slično), a koje vrijede u odredišnoj državi.


Potrošač ima pravo na raskid ugovora, odnosno povrat robe.

Uvjeti korištenja